DİKKAT!

DİKKAT: Bloga girilmiş çoğu yazı ya çocuklukta yaşanmış cinsel istismar ve tecavüzle ya da ergenlik ve/veya yetişkinlikte yaşanmış tecavüz, cinsel saldırıyla ilgilidir. Bu tür yazıları okurken yaşadığınız olayı/olayları zihninizde tekrar yaşayabilirsiniz. Eski korku ve kaygılarınız yüzeye çıkabilir. Her hangi bir şeyle (ses, görüntü, koku, dokunma, tat) olayla, olaylarla ilgili anılarınız tetiklenebilir, geriye dönüşler (flashback) yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda okumayı bırakmanız, ihtiyaç duyduğunuzda, gücünüzü toplayınca tekrar okmanız iyi olabilir.

26 Haziran 2012 Salı

İyi bir terapist* nasıl bulunur?

Sidran Institute kısaltılmıştır. 

Terapist ve hayatta kalanın bir işbirliği içerisinde beraber çalışması ve sorumluluk ve uzmanlıklarını paylaşması fikri, hâlâ birçok ruh ve akıl sağlığı düzenlemesi için radikaldir. Fakat travma atlatmış kimseler için bu, birçok açıdan terapide başarıya ulaşmanın anahtarıdır.

Terapist ile hayatta kalan, travma perspektifini paylaştığında birlikte çalışabilirler. Ortak bir perspektif, kendisi hakkında derin bilgiye sahip birey (hayatta kalan) ile iyileşme süreçleri hakkında derin bilgiye sahip birey (terapist) arasında işbirliğini mümkün kılar. Terapist ve hayatta kalan, hayatta kalanın merkezi kaygılarını tanımlamaya çalışır. Hayatını iyileştirmek için birlikte hareket ederler. Tedavi, her ikisinin de aktif katılımını gerektirir. Terapi modeli aynı zamanda bir güçlendirme modelidir de. Terapist açığa çıkarmak üzere işe yarar bilgileri kullanır, ancak hayatta kalanı ilgilendiren her konu hakkında “uzman” ya da “otorite” değildir. Hayat kalan da kendi tedavi ekibinin önemli bir parçasıdır ve ekipteki her bir kişi, hayatta kalanın ilerleyebilmesi için birlikte çalışmak zorundadır. Terapistin hayatta kalana önermesi gereken en önemli dört şey aşağıdaki gibidir: 

12 Haziran 2012 Salı

Geriye dönüşler (flashbacks) - 1

Geriye dönüşler (flashbacks) nedir?

Cinsel şiddet biçimlerinden her hangi birini yaşamış olan birçok hayatta kalan, şimdi veya daha sonra geriye dönüş deneyimini yaşar. Geriye dönüşler; çok uzun süre bilinçaltında saklanmış, acı veren bir şeyi veya travmatik bir olayı geçici hatırlama durumudur. Geriye dönüş sırasında, tecavüzü, istismarı veya cinsel tacizin tüm yönlerini o an oluyormuş gibi hissedersiniz. Geriye dönüşlerin süreleri değişiklik gösterir, birkaç saniye de sürebilir, birkaç saat de.


Tetikleyici nedir?

Alberta Universitesi, Cinsel Şiddet Merkezi
 
Anı kasetini veya geriye dönüşü (flashback) yeniden yüzeye getiren veya kişiyi (kadın/erkek) yaşamış olduğu orijinal travma olayına taşıyan şeye denir. 

Tetikleyiciler çok kişisel şeylerdir; farklı insanları farklı şeyler tetikler. Hayatta kalan kişi, olaylardan ve geriye dönüşleri tetiklediğini düşündüğü uyarıcılardan kaçınabilir. Hayatta kalan (kadın/erkek) geriye dönüşlere, tetikleyicilere travmanın yarattığı duygusal yoğunluğa benzer yoğunlukta karşılık verir. Kişinin tetikleyicileri beş duyudan bir veya birkaçıyla harekete geçer: görüntü, ses, dokunma, koku ve tat.